Jesteś tutaj: motoszansa.pl >Posts Tagged ‘wynajem autobusów warszawa

Pojazdy ratownicze

Pojazdy ratownicze to wszystkie pojazdy biorące udział w akcjach ratunkowych. Można tutaj wyodrębnić pojazdy bezpośrednio zwalczające zagrożenia, w tym klęski żywiołowe, a także te, które służą np. do transportu poszkodowanych. Służby ratownicze w Polsce odpowiedzialne są za zwalczanie wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych czy innych tragicznych zdarzeń na masową skalę. Pojazdami tymi mogą być np. dźwigi, wyposażone rzecz jasna w specjalne narzędzia do torowania drogi do osób rannych, a także do zabezpieczania miejsca katastrofy. Wszystko to jest niezwykle istotne z punktu widzenia powodzenia akcji ratowniczej. Można zatem stwierdzić, że pojazdy specjalne wyk

Tags: ,

Pojazdy policyjne

W policji używane są bardzo często pojazdy, które można określić jako specjalne. Cechują się one tym, że spełniają funkcje inne niż tylko poruszanie się po drogach. Muszą one być przystosowane do wspierania działań policji w różnych sytuacjach. Pojazdy policyjne muszą być m. in. przystosowane do transportu więźniów, muszą być przydatne do przewozu sprzętu policyjnego, itp. W tym celu na potrzeby policji zakupuje się pojazdy o dużej ładowności oraz o dużej mocy silnika. Najczęściej są to pojazdy nieco przebudowane, ze specjalnymi przedziałami lub lukami, pełniącymi role, o których mowa. Ale na potrzeby policji zakupuje się także pojazdy bardziej podobn

Tags: ,

Kategorie w rajdach

W rajdach samochodowych samochody posiadają różnorodne kategorie. To do jakiej kategorii zaklasyfikowane zostanie auto zależy przede wszystkim od jego mocy oraz rodzaju napędu. Te same kategorie co samochodów tworzą nazwy poszczególnych odmian rajdów. Pierwsza kategoria to kategoria N dotyczy ona samochodów produkcyjnych i dzieli się na podkategorie. N1 to pojazdy o pojemności do 1400 cm3. N2 to pojazdy o pojemności powyżej 1400 cm3 ale poniżej 1600 cm3. N3 to pojazdy o pojemności powyżej 1600 cm3 ale poniżej 2000 cm3. N4 to samochody o pojemności powyżej 2000 cm3 czyli samochody o bardzo dużej mocy i możliwościach. Kategoria A dotyczy samochodów turystycznych. Dzieli

Tags: ,