Pojazdy ratownicze

Pojazdy ratownicze to wszystkie pojazdy biorące udział w akcjach ratunkowych. Można tutaj wyodrębnić pojazdy bezpośrednio zwalczające zagrożenia, w tym klęski żywiołowe, a także te, które służą np. do transportu poszkodowanych. Służby ratownicze w Polsce odpowiedzialne są za zwalczanie wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych czy innych tragicznych zdarzeń na masową skalę. Pojazdami tymi mogą być np. dźwigi, wyposażone rzecz jasna w specjalne narzędzia do torowania drogi do osób rannych, a także do zabezpieczania miejsca katastrofy. Wszystko to jest niezwykle istotne z punktu widzenia powodzenia akcji ratowniczej. Można zatem stwierdzić, że pojazdy specjalne wyk

Tags: ,

Marki japońskie w świecie motocykli

W świecie motocykli dominują marki japońskie. Większość fanów motocykli, szczególnie zaś tych sportowych, jako swój ulubiony model poda produkt Hondy, Yamahy czy Suzuki. Skąd bierze się dominacja japońskich konstruktorów? Wydaje się, że jest to kwestia umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii i stosowania ich w produkcji motocykli. Ponadto też japońskie marki różnych branż znane są z wszechstronnego podejścia do kwestii dostarczania produktów na rynek. Są one elastyczne i mogą łatwo rozszerzać profil swojej działalności. Stąd też marki takie jak Honda, Kawasaki czy Suzuki są znane zarówno z produkcji samochodów jak i motocykli. Takiej elastyczno

Tags: ,

Dominacja marek europejskich w segmencie samochodów dostawczych

W segmencie samochodów dostawczych, od początku jego wyodrębnienia się w motoryzacji, dominującą rolę pełnią marki europejskie. Jest to wynikiem bardzo szczególnych potrzeb klientów w Europie. Na pozostałych kontynentach potrzeby te są nieco inne ze względu na to, że inne są nieco warunki, w tym warunki naturalne. Jeśli chodzi o Europę, samochody dostawcze są popularne, ponieważ zwykle materiały i różnego rodzaju towar wozi się na stosukowo krótkie dystanse. Nie muszą to być zatem samochody tak duże, jak to ma miejsce w przypadku transportu ciężarowego w Ameryce, Azji czy Australii. Dominacja samochodów europejskich utrzymuje się także obecnie, pomimo, że wi

Tags: ,